охладени

Интересно да знаете какво е ЧМР или CMR?

ЧМР или CMR е Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки. Конвенция CMR е в сила от 19 май 1956 г., а за България – от януари 1978 г.

Тя регламентира международния автомобилен превоз с леки и товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета.

Също така ЧМР е товарителница, която служи като доказателство за доставката на товара в крайната дестинация.

В тази конвенция се определят:

  • обхватът на приложението й;
  • лицата, за които превозвачът носи отговорност;
  • сключването и изпълнението на договори за превоз;
  • отговорността на превозвача;
  • исковете и предприемането на действия във връзка с тях;
  • условията за превоз от следващи превозвачи;
  • нищожността на условия, които са в разрез с конвенцията.

Конвенцията се прилага за всички договори за автомобилен превоз на стоки срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоките и крайната им дестинация се намират в две различни държави, поне едната от които е член на договора, независимо от седалището и националността на двете страни по него.