Хладилен контейнерХладилните контейнери са 20’ и 40’ HC. Използват се за стоки, които трябва да бъдат транспортирани при постоянна положителна или отрицателна температура, като плодове, зеленчуци, месо, лекарства и някои видове химикали. Чрез специално контролираната среда в хладилните контейнери се постига запазването на бързо развалящи се продукти за по – дълго време.