Продукти с температурен контрол

Транспортни услуги за превоз на продукти, изискващи температурен контрол: от 2°С до 8°С; с температурен контрол от 15°С до 25°С;  с температурен контрол от -15°С до -25°С; (още…)

Транспорт продукти с температурен контрол

Фирма “ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” осигурява превоз на продукти с температурен контрол в Европейският Съюз, спазвайки строгите изисквания за хигиена и екология.   Транспортът под температурен контрол поставя различни изисквания към транспортните средства. Свежестта и качеството на стоката трябва да се запазят.

Извършването на доставката от нашия екип гарантира, че продукти с температурен контрол се поддържат в правилната температура през целия процес от товаренето до крайната доставка.