Критерии за избор на най-ефективен вид транспорт

Транспортната стратегия е част от маркетинговата стратегия на фирмите и има отношение към начина на изграждане на партньорските връзки при дистрибуционната дейност.

Превозната цена от точка А до точка В може да се определи по един от следните два принципа:

1) Използват се тарифи, които са предварително публикувани. Тарифите са израз на монополното положение на превозвачите на пазара, но в тях са отразени освен всичко друго и цените на всички допълнителни услуги;

2) Договорна цена – прилага се в условията на много силна конкуренция в автомобилния транспорт, чартърния морски транспорт и въздушните чартърни превози.

Критериите са част от транспортната стратегия, към която се отнася и изборът на конкретния превозвач.

  • Минимални разходи за превоза, които включват сумата от стойността на превоза или тарифите за съответните транспортни услуги;
  • Минимален период на превоза от изпращането на товарите до доставянето им до крайната дестинация
  • Минимален риск за превоза т.е. максимална надеждност, защита от повреди на товарите и свеждане до минимум на загубите;
  • Максимални възможности за обем на превозваните товари;
  • Готовност за превозване на товарите независимо от климатичните условия;