ПИ ЕС ДЖИ 

Фирма “ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” предлага сухопътен хладилен комплектен и групажен транспорт, експресни пратки в Европа и трети страни.

Хладилен транспорт


ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт


Превозвачите от някои от новите държави в ЕС, например Полша, България, Хърватия и Румъния, като цяло доминират
при транспортните операции във външната търговия на своите държави. Това показва ниски разходи за труд.

Сравнителната конкурентоспособност на превозвачите от новите държави от ЕС става видна от техния дял в
транспорта между трети страни (т.е. транспорт между две държави, нито една от които не е държавата на регистрация на превозвача) на тях се падат 80 % от целия международен транспорт между трети страни в ЕС.


Хладилен транспорт на дълбоко замразени продукти


Хладилен транспорт Превозването на дълбоко замразени храни и продукти при температура от -18°С до -25°С гарантира запазването на хранителните стойности на продуктите до момента на използването им.

Фирмата разполага с хладилни транспортни средства, оборудвани с висококачествени хладилни агрегати и най-нови технологии за контрол на температурата, които поддържат както отрицателни, така и положителни температури.

o    Лед и сладолед
o    Дълбоко замразени храни
o    Масло и други мазнини
o    Яйца
o    Месо
o    Рибни продукти


Транспорт на охладени продукти


Стоките, които обикновено се превозват охладени са: плодове, зеленчуци и млечни продукти. Те трябва да бъдат поддържани при определена температура, за се запазят докато бъдат доставени на пазара.

Фирмата разполага с хладилни транспортни средства, оборудвани с висококачествени хладилни агрегати и най-нови технологии за контрол на температурата, които поддържат както отрицателни, така и положителни температури.

o    Прясна риба
o    Месо
o    Пилета,зайци и дивеч
o    Мляко за промишлена преработка
o    Охладени яйца в черупка
o    Субпродукти


Продукти с температурен контрол


Фирма “ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” осигурява хладилен транспорт превоз на продукти с температурен контрол в Европейският Съюз, спазвайки строгите изисквания за хигиена. Цялостен температурен контрол и наблюдение (+2°C до +8°C и +15°C до +25°C).

Фирмата разполага с хладилни транспортни средства, оборудвани с висококачествени хладилни агрегати и най-нови технологии за контрол на температурата, които поддържат както отрицателни, така и положителни температури.

o    Фармацевтични продукти и медикаменти с температурен контрол от 2°С до 8°С
o    Фармацевтични продукти и медикаменти с температурен контрол от 15°С до 25°С
o    Фармацевтични продукти и медикаменти с температурен контрол от -15°С до -25°С.


Без предварително замразяване


Фирма “ПИ ЕС ДЖИ Международен транспорт” осигурява хладилен транспорт – превоз на продукти без предварително замразяване в Европейският Съюз, спазвайки строгите изисквания за хигиена.

Фирмата разполага с Хладилен транспорт, оборудвани с висококачествени хладилни агрегати и най-нови технологии за контрол на температурата, които поддържат както отрицателни, така и положителни температури.

o    Пресни плодове и зеленчуци
o    Пресовани, твърди кашкавали
o    Луковици
o    Цветя
o    Шоколадови изделия