Хладилен транспорт на бързоразвалящи се стоки

Хладилният транспорт е важна част от превоза на стоки. Чрез него се осъществява транспортирането на бързоразвалящи се стоки, които имат кратък срок на годност при обикновена температура.

Предимствата от това са:

  • Намаляване на разходите поради факта, че стоките не трябва да стоят на склад;
  • Рационализиране на производството и оптимизиране количеството на наличните стоки;
  • Увеличаване на търговските площи за търговците;
  • Премахване на нуждата от инвентаризация;
  • Намаляване на щетите при съхранението на продуктите;
  • Намаляване на площта, нужна за обработката и съхранението на продуктите.